0610367888  0907099666  

ความหวังใหม่ของการต้านมะเร็ง เทคโนโลยีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก

ตารางนัด

ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล์

มีผลการตรวจหรือไม่ *

เข้าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ *

เวลา 13.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จะจัดงานในหัวข้อ “ความหวังใหม่ในการต้านมะเร็ง เทคโนโลยีการรักษาด้วยวิธีบาดแผลเล็ก”โดยจะบรรยายสดออนไลน์ผ่านช่องทาง 【Zoom meeting】


ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สนใจสามารถนัดหมายทางออนไลน์หรือโทรล่วงหน้า: 0610367888, 0907099666


การสัมนาในครั้งนี้ แขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ศาสตราจารย์จาง เจ๋อหลิน แพทย์ด้านเนื้องอกวิทยา ที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในประเทศจีน ซึ่งจะมาแนะนำเทคโนโลยีการบำบัดแบบเจาะจงเป้าหมายอย่างละเอียด โดยมีบาดแผลน้อยลงและมีผลข้างเคียงน้อยลงหลังการสัมนา ศาสตราจารย์จาง เจ๋อหลิน จะให้คำปรึกษาฟรีแก่ผู้ป่วย  


คุณประสิทธิ์กับผู้กล้าต้านมะเร็งอีกสามท่านจะบรรยายความรู้สึกและประสบการณ์การรักษาของตนเอง โปรดติดตาม !!


รายละเอียดกิจกรรมสัมมนา
รายละเอียดงานให้คำปรึกษา
ข้อมูลงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จังหวัด

กรุงเทพฯ

วันที่

18 พฤศจิกายน 2566

เวลา

13:30 น

โทรศัพท์

0610367888
0907099666

สถานที่

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ยูนิต บี2701 (B2701) ชั้น27 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการนัดหมาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณบุญลอง 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
■ ข้อมูลกิจกรรม

● ผู้จัด : สำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว สาขากรุงเทพ

● ผู้ร่วมจัด : มูลนิธิสมาคมการกุศลโรคมะเร็งแห่งชาติบ่ออ้าย ประเทศจีน

● ช่วงสำคัญของงานสัมมนา : 1.มีผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งระดับสากลมาให้คำบรรยาย

2.สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

3.เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ระดับสากล และ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก

● เหมาะสำหรับ : 1.ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

2.ครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็ง

3.ผู้ที่มีความสนใจที่จะดูแลตนเองให้พ้นจากโรคมะเร็ง

● ข้อดีในกิจกรรมการปรึกษา : 1.แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งระดับสากลมาเยือนด้วยตนเอง

2.ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งอย่างใกล้ชิดฟรี

3.ได้รับคำแนะนำทางการแพทย์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งโดยตรง

● เหมาะสำหรับ : 1.ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

2.ครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็ง

● ช่วงเวลาสำคัญ : 1.ร่วมแชร์ประสบการณ์ต่อสู้กับโรคมะเร็งจากผู้ป่วยโดยตรง

2.ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งอย่างใกล้ชิดฟรี

3.ได้รับคำแนะนำทางการแพทย์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งโดยตรง

● เหมาะสำหรับ : 1.ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

2.ครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็ง

■ แนะนำผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรหลัก
■ แนะนำการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ประวัติย่อ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ดร.หลิว หลู่กวง

ศาสตราจารย์ดร.หลิว หลู่กวง, อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโท

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งประจำโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

สมาคมแพทย์มะเร็งอู่ฮั่น

สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งมณฑลหูเป่ยแห่งประเทศจีน

คณะกรรมการวิชาชีพเคมีบำบัดมณฑลหูเป่ยแห่งประเทศจีน

คณะกรรมการมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก มณฑลหูเป่ยแห่งประเทศจีน

สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศจีน

คณะกรรมการวิชาการมะเร็งวิทยาทีมแพทย์เชี่ยวชาญ MDT ประเทศจีน

ศาตราจารย์ หลิว ลู่ กวง มีประสบการณ์ทางการแพทย์กว่า 50 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรอบรู้สูงในการรักษามะเร็งทางนรีเวช นอกจากนี้ ศาตราจารย์ หลิว ลู่ กวง ได้รวบรวมความรู้ทางด้านมะเร็งที่ได้เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์มานานหลายปี มาใช้ในการเผยแพร่บทความลงในนิตยสารระดับชาติ กว่า 40 บทความ

ศาสตราจารย์เผิง เสี่ยว ชื่อ

หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว สแตมฟอร์ด

ดร.จากแคนนาดา

สมาชิกของสมาคมการแพทย์จีน

สมาชิกขององค์กรต่อต้านมะเร็งโลกครั้งที่ 21

นักวิจัยด้านการศึกษานานาชาติเกี่ยวกับการรักษามะเร็งด้วยเทคนิคแบบบาดแผลเล็กครั้งที่ 7

สมาชิกของสภาสมาคมต่อต้านมะเร็งกว่างตง

สมาชิกของ ซี.เอส.ซี.โอ (สมาคมคลีนิกรักษามะเร็งของจีน)

ศาสตาจารย์เผิง เซียวชือ ได้เข้าร่วมงานวิจัยด้านเนื้องอกวิทยาและด้านคลีนิกมานานกว่า 20 ปี และเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการรักษาแบบบาดแผลเล็ก และการรักษาแบบบูรณาการที่หลากหลายสาขาวิชาชีพในประเทศจีน ซึ่งเขาจะมีความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด ด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด การรักษาต่อมไร้ท่อ การรักษาด้วยเป้าหมายระดับโมเลกุล และการรักษาแบบบูรณาการที่หลากหลายสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้เขายังมีประสบการณ์ในด้านการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาเนื้องอกด้วยเทคนิคแบบบาดแผลเล็ก รวมถึงการใช้คลื่นวิทยุความถี่ การปลูกถ่ายอนุภาคไอโอดีน การรักษาด้วยมีดโฟตอน และการรักษาด้วยระบบภูมิคุ้มกันทางชีวภาพ ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้เขายังได้จัดส่งสุนทรพจน์ให้กับวารสารทางวิชาการและการประชุมทางวิชาการในระดับต่างๆ รวมทั้งจัดส่งบทความวิชาชีพกว่า 20 เรื่องให้กับวารสารวิชาการและการประชุมขนาดใหญ่ในระดับต่างๆ อีกด้วย

ศาตราจารย์เก๋อ หย่งปิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

กรรมการสมาคมต่อต้านมะเร็งแผนกการรักษามะเร็งด้วยเทคนิคบาดแผลเล็ก ประเทศจีน

ศาตราจารย์เก๋อ หย่งปิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งมากว่า20ปี ทั้งประสบการณ์ด้านการทำงาน และการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และตรงจุด นอกจากนี้ผลงานของศาตราจารย์เก๋อ หย่งปิน ยังได้ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆมากกว่า20บทความ

ศาตราจารย์ดร.ไป๋ ไห่ซาน

หัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงมะเร็งแบบบาดแผลเล็กจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

คณะกรรมการสมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง สาขาการรักษาด้วยเทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก

ศาตราจารย์ดร.ไป๋ ไห่ซาน จากการสะสมประสบการณ์การทำงานอันยาวนานกว่า20ปี ด้วยเทคโนโลยีการรักษาแบบผสมผสานที่ครอบคลุมเซลล์มะเร็งทุกชนิดเช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้เป็นต้น ตรงจุดและให้ผลลัพธ์สำหรับการรักษาด้วยเทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก ในขณะเดียวกันศาตราจารย์ดร.ไป๋ ไห่ซานก็ไม่หยุดที่จะเข้าร่วมการศึกษาวิจัยทางด้านมะเร็ง ได้เข้าร่วมการประชุมโรคมะเร็งระดับนานาชาติอยู่หลายครั้ง การประชุมเทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็กเพื่อการรักษามะเร็ง และให้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำไปปรับใช้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญหวง เต๋อ เหลียง

รองหัวหน้าแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งกวางโจวสมัยใหม่ประเทศจีน

สมาชิกสมาคมแพทย์จีน

CSCO สมาคมเนื้องอกวิทยาคลินิกแห่งประเทศจีน

ASCO สมาคมเนื้องอกวิทยาแห่งอเมริกา

ศาสตราจารย์หวง เต๋อเหลียง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์กว่างซีซึ่งเป็นสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก เข้าบรรจุในโรงพยาบาลโรคมะเร็งทางคลินิคเป็นเวลา 11 ปีและศึกษาที่โรงพยาบาลมะเร็งซุนยัตเซ็นในช่วงปีพ. ศ. 2550-2551 คุ้นเคยกับเทคนิคการรักษาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดทุกชนิด การตรวจชิ้นเนื้อเยื่อภายใต้การแนะนำของ CT การสวนหลอดเลือดดำ hyperthermia โพรงในซีรัม การผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เทคนิคเช่นการปลูกถ่ายกัมมันตภาพรังสีและการฝังตัวของยาแก้ปวด โดยเฉพาะในเคมีบำบัดของเนื้องอก ประสบการณ์ทางคลินิกที่กว้างขวางในด้านการบำบัดด้วยต่อมไร้ท่อและการบำบัดด้วยการกำหนดเป้าหมายทางชีวภาพ ได้เผยแพร่เอกสารมากกว่า 10 ฉบับในเอกสารระดับสูงในวารสารวิจัยแห่งชาติ

จางเจ๋อหลิน

รองหัวหน้าแพทย์

สมาคมแพทย์

ประธานสมาคมรังสีวิทยา

การวินิจฉัยภาพทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา

ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ผู้อำนวยการจางมีประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์และรังสีวิทยากว่า40 ปีมีความรู้ด้านการแพทย์ที่ลึกซึ้งและมีประสบการณ์ทางคลินิกที่หลากหลายและมีสาขาวิชามากมายนอกจากนี้ยังเคยทำงานที่โรงพยาบาลหวู่ฮั่นและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจัยทางการแพทย์การรักษาด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด, การรักษาด้วยรังสีบำบัด, การวินิจฉัยโรคเนื้องอกและการวินิจฉัยที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับยาแผนโบราณเช่นโรคระบบภูมิคุ้มกันเช่นโรคเบาหวานที่ได้รับการรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์อย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังได้ได้ตีพิมพ์เอกสารทางการแพทย์กว่า20 ฉบับในวารสารระดับประเทศและระดับจังหวัดและเป็นสมาชิกด้านความปลอดภัยทางสังคมและสมาชิกคณะกรรมการตุลาการ

ศาตราจารย์ดร.หลี เฉี่ยว ชือ

ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว

สมาคมแพทย์แห่งประเทศจีน

กรรมการบริหารของ China Clinical Medicine Association

คณะบรรณาธิการ [Journal of Practical Oncology]

สมาชิกของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาทางการแพทย์ของเซินเจิ้น

สมาชิกของ "ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยากลุ่มที่ปรึกษา" ของสภากาชาดเซินเจิ้น

สมาชิกสถาบันการฉายรังสีแห่งประเทศจีน

ผู้เชี่ยวชาญหลี เฉี่ยว ชือ มีประสบการณ์จากโรงพยาบาลกว่า 40 ปี และประสบการณ์ทางด้านเนื้องอกวิทยาและการรักษาด้วยยาภายในโดยเฉพาะเนื้องอกที่ร้ายแรงต่างๆ เช่น มะเร็งคอ มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งในเพศหญิง เป็นต้น โรคเลือดต่าง ๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งไขกระดูก เป็นต้น การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก และมีการเผยแพร่เอกสารทางการแพทย์มากกว่า 80 ฉบับ ผู้เขียน หนังสือคู่มือสุขภาพคนงานน้ำมัน และคู่มือการตรวจไขกระดูก

■ บรรยากาศภายในกิจกรรม
กิจกรรมให้คำปรึกษาที่สปป.ลาว
กิจกรรมให้คำปรึกษาที่สปป.ลาว
■ บรรยากาศภายในกิจกรรม
งานสัมมนาเชียงใหม่
งานสัมมนาภูเก็ต

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น