0610367888  0907099666  

cancer
มะเร็งเต้านม

 จากสถิติกรมอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่กว่า 5,410 ราย และผู้เสียชีวิต 2,524 ราย อัตราการเสียชีวิตถูกจัดให้อยู่อันดับสอง ถ้าอย่างนั้น โรคมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหม? การตรวจพบในระยะแรกหรือทำการรักษาในระยะแรกเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา นอกจากนี้ การเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายแล้ว ถ้าหากมีการเลือกแผนการรักษาที่เหมาะสม ก็สามารถที่จะได้รับผลการรักษาที่ดีและเอาชนะโรคภัยได้ เทคนิคแบบบาดแผลเล็กนี้ ผลข้างเคียงต่ำ บาดแผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลีกเลี่ยงการตัดเต้านมทิ้ง หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากผลข้างเคียง

หากท่านตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม เรายินดีช่วยเหลือ สามารถนัด ออนไลน์หรือโทรนัดเพื่อติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์:0610367888 0907099666

 ประเภทของโรคมะเร็งเต้านม

 มะเร็งเต้านมโดยทั่วไปจะหมายถึงมะเร็งที่เกิดจากต่อมประเภทหนึ่ง โดยเซลล์มะเร็งจะมาจากระบบต่อมน้ำเหลือง นอกจากนี้ ยังมีประเภทอื่น ตัวอย่างเช่น เกิดจากกล้ามเนื้อ ต่อมไขมันหรือก้อนเนื้อของระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

 จะสามารถแบ่งประเภทมะเร็งเต้านมตามทฤษฎีทางการแพทย์ได้ดังนี้ มะเร็งเต้านมแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ มะเร็งเต้านมไม่ลุกลามไปที่ท่อน้ำนมกับมะเร็งเต้านมที่ลุกลามไปยังท่อน้ำนม

 ทำความเข้าใจ ผลพยาธิวิทยาของโรคมะเร็งเต้านม

 • อะไรคือ มะเร็งเต้านมไม่ลุกลามไปที่ท่อน้ำนม?

 • อะไรคือ มะเร็งเต้านมที่ลุกลามไปยังท่อน้ำนม

 • ระยะ TNM ของโรคมะเร็งเต้านม บ่งชี้ได้ถึงอะไร?

 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลพยาธิวิทยาของโรคมะเร็งเต้านม สอบถามออนไลน์หรือโทรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันที:0610367888 0907099666 พวกเรายินดีตอบข้อสงสัยของท่านทุกประการ!

 ระยะของมะเร็งเต้านมตลอดจนอัตราการรอดชีวิต 5 ปี

 มะเร็งเต้านมระยะ 0:100%

 มะเร็งเต้านมระยะที่ 1 :100%;

 มะเร็งเต้านมระยะที่ 2:93%;

 มะเร็งเต้านมระยะที่ 3:72%;

 มะเร็งเต้านมระยะที่ 4 :22%。

 วิธีการรักษามะเร็งเต้านม

 • ความเจ็บปวดของเทคนิคการรักษาแบบดั้งเดิม

 การผ่าตัดเต้านมออก :บาดแผลใหญ่ ความเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย มีข้อจำกัดค่อนข้างสูง สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่แล้ว การตัดเต้านมออกเท่ากับสูญเสียความเป็นผู้หญิงไป

 การให้คีโม :ผลข้างเคียงสูง เช่น ผมร่วง คลื่นไส้ เป็นต้น

 • เทคนิคการรักษามะเร็งเต้านมแบบใหม่ มีผลทำให้อัตรารอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้น

 เทคนิคบาดแผลเล็ก ปากแผลเพียง 2-3 มม. ผลข้างเคียงน้อย เจ็บน้อย

มะเร็งเต้านม ระยะมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม เทคนิคเฉพาะจุด เทคนิคความเย็น เทคนิคตัวยาเฉพาะจุด เทคนิคการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กแพทย์แผนจีนแบบบูรณาการ เทคนิคธรรมชาติบำบัด รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

เทคนิคเฉพาะจุด

 เทคนิคเฉพาะจุด ปากแผลเพียง 1-2 มม. ตัวยาต้านมะเร็งตรงสู่ก้อนเนื้อมะเร็ง ความเข้มข้นของตัวยาสูงกว่าการให้คีโม 2-8 เท่า ผลข้างเคียงต่ำ ทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำ

มะเร็งเต้านม ระยะมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม เทคนิคเฉพาะจุด เทคนิคความเย็น เทคนิคตัวยาเฉพาะจุด เทคนิคการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กแพทย์แผนจีนแบบบูรณาการ เทคนิคธรรมชาติบำบัด รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

เทคนิคความเย็น

 เทคนิคความเย็น :ลดระดับความเสี่ยงของการผ่าตัดและโรคแทรกซ้อน ไม่มีข้อจำกัดของการใช้ยาชาและผลข้างเคียงจากการให้คีโม ณ ปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จ นำมาใช้ทำการรักษาให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเป็นจำนวนมาก

มะเร็งเต้านม ระยะมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม เทคนิคเฉพาะจุด เทคนิคความเย็น เทคนิคตัวยาเฉพาะจุด เทคนิคการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กแพทย์แผนจีนแบบบูรณาการ เทคนิคธรรมชาติบำบัด รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

 เทคนิคการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก แพทย์แผนจีนแบบบูรณาการ :เป็นการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีนกับเทคนิคบาดแผลเล็ก ไม่เพียงทำให้การทำลายเซลล์มะเร็งมีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังขจัดลมปราณที่ไม่ดี และบำรุงลมปราณที่ดีให้หมุนเวียนดีขึ้น ลดผลข้างเคียง ลดการกำเริบ มีผลเพิ่มอัตราการรอดชีวิต

มะเร็งเต้านม ระยะมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม เทคนิคเฉพาะจุด เทคนิคความเย็น เทคนิคตัวยาเฉพาะจุด เทคนิคการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กแพทย์แผนจีนแบบบูรณาการ เทคนิคธรรมชาติบำบัด รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

เทคนิคการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด

 เทคนิคการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด :ธรรมชาติบำบัดนั้นมีข้อดีคือไม่ทำลายเซลล์ดีในร่างกาย ไม่เจ็บและไม่ต้องพักฟื้นที่รพ. ในขณะเดียวกันสามารถลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากการให้คีโมแล้ว ยังสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และเหมะกับผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด

มะเร็งเต้านม ระยะมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม เทคนิคเฉพาะจุด เทคนิคความเย็น เทคนิคตัวยาเฉพาะจุด เทคนิคการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กแพทย์แผนจีนแบบบูรณาการ เทคนิคธรรมชาติบำบัด รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

 การสร้างเต้านมใหม่หลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม :ขั้นตอนแรกคือนำเอาส่วนก้อนเนื้อมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกตัดออก จากนั้นเลือกแบบการปลูกถ่ายและเคลื่อนย้าย ตามอัตราส่วนของผู้ป่วย ตลอดจนปรับแต่งรูปร่างภายนอกของเต้านม ทำให้มองดูแล้วไม่มีข้อแตกต่างกับคนปกติ ทำให้ผู้ป่วยกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง

 เทคนิคการรักษามะเร็งเต้านมแบบใหม่เพิ่มเติม

 หากอยากทราบว่าคุณเหมาะสมกับวิธีการรักษาแบบใด พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือ นัดออนไลน์หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมเพื่อติดต่อเราได้ที่เบอร์:0610367888 0907099666

 คณะแพทย์ MDT ร่วมประชุมวินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม กำหนดแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

คณะแพทย์ MDT

 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา สามารถกรอกข้อมูลด้านล่างส่งมาหาเราหรือโทรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันที:0610367888 0907099666 พวกเรายินดีตอบข้อสงสัยของท่านทุกประการ!

แบบฟอร์มจองคิวเข้าปรึกษา

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

 การดูแลรักษาและการทานอาหารที่เหมาะสมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

 • การพยาบาลมะเร็งต่อมน้ำนมทางจิตวิทยาและการให้คำแนะนำ

 • ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารการกินและมะเร็ง

 • ครอบครัวจะดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

คำหลัก: มะเร็งเต้านม ระยะมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม เทคนิคเฉพาะจุด เทคนิคความเย็น เทคนิคตัวยาเฉพาะจุด เทคนิคการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็กแพทย์แผนจีนแบบบูรณาการ เทคนิคธรรมชาติบำบัด รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น